Saturday, February 6, 2016

क्षितिज

सांज आभाळी उदास आहे..
जीव कसा कासाविस आहे..
क्षितिज असे मन आज दुभंगे
धरणी जगे अन घनी मरण आहे.... 

No comments:

Post a Comment